U saradnji sa Udruženjem stručnjaka za rekreaciju Beograd organizujemo školu animacije i razne stručne seminare iz srodnih oblasti.

U saradnji sa Čigrom, Beograd organizovali smo Stručno usavršavanje na temu dečijih rođendana.

U saradnji sa stručnjacima iz oblasti rekreacije i animacije radimo usavršavanje kadrova.